Blogi

Lyhyt oppimäärä yrityksen markkinointikypsyydestä

Markkinointiajattelun kypsyys määrittelee sen, koetaanko markkinoinnilla olevan arvoa liiketoiminnan kasvattajana. Kuinka kypsä markkinointiajattelusi siis on? Neliportainen asteikko auttaa asiassa.

1. MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ MUIDEN TOIMINTOJEN OHESSA

Markkinointia ei juuri toteuteta, tai se on oman toiminnan ohessa toteutettavaa tekemistä, jolle ei usein ole asetettu tavoitteita. Toimenpiteet ovat tuotannollisia, kuten verkkosivupäivityksiä, mainoksia ja satunnaisia tapahtumia. Ensimmäisellä portaalla asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta sekä tuote- ja palveluominaisuudet. Asiakas kokee, että olet hyödykkeen tuottaja. Markkinointiviestintä on johdon näkökulmasta operatiivista toimintaa.

2. MARKKINOINTIVIESTINTÄ TUKITOIMINTONA

Markkinoinnilla on toisella portaalla joku omistaja. Usein koordinaattori tai markkinointipäällikkö. Markkinointia ajatellaan edelleen melko kapeasti markkinointiviestintänä, mutta sitä tehdään suunnitelmaan nojaten ja riittävin resursein, joten markkinointi tukee myyntityötä varsin mukavasti. Toteutukset ovat tavoitteellisia kampanjoita ja myyntiaktiivisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Johdon näkövinkkelistä markkinointi on toimiva tukifunktio liiketoiminnalle mutta muille tekijöille se on oman työn kannalta melko merkityksetöntä.

3. MARKKINOINTI ON STRATEGINEN TOIMINTO

Kolmannella tasolla markkinointiosaaminen on keskeisessä roolissa hallituksen ja johtoryhmän tehdessä strategisia päätöksiä. Haluttu asiakaskokemus ohjaa yrityksen toimintaa laaja-alaisesti ja markkinoinnille on laadittu selkeä mittaristo liiketoiminnan tavoitteista käsin johdetusti. Tällä tasolla markkinointi luo asiakaskokemuksen, joka synnyttää vahvan asiakasuskollisuuden. Koko henkilöstö johtoa myöten kokee, että markkinoinnilla on onnistumisen merkitys ja sitä toteutetaan pääosin koko henkilöstön voimin.

4. ASIAKASLÄHTÖINEN DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA

Kaiken toiminnan ja suunnittelun keskiössä on hallituksesta alkaen asiakkaan tarpeen ja ajattelun mahdollisimman tarkka ymmärtäminen, jonka pohjalta asiakkaan kanssa ollaan vuorovaikutuksessa hänelle sopivassa ajassa ja paikassa. Markkinoinnissa hyödynnetään ennustavaa data-analytiikkaa ja toiminnot on pitkälti automatisoitu samalla kun tekoäly avustaa asiakaspalvelua. Asiakas kokee, että maailmaa tarkastellaan samoilla silmillä ja että markkinointi näkyy ja kuuluu pienintä piirtoa myöten kaikissa toiminnoissa. Johto ei koe markkinointia erillisenä saarekkeena, vaan liiketoimintaa läpileikkaavana osaamisena, joka mahdollistaa pitkälti koko toiminnan. Henkilöstön kokee markkinoinnin mahdollistavan keskittymisen asioihin, jossa he ihmisinä ovat parhaimmillaan.

Kysymys siis kuuluukin, että millä tasolla sinä olet ja mihin haluaisit päätyä?