Blogi

Laadukas sisältö on markkinoinnin ydin

Sisältömarkkinointi rantautui käsitteenä tänne meille Suomeenkin jo vuosia sitten. Väittääpä osa sen jo täysin kuolleen. Osittain tämä on tottakin - tämän päivän sisältötulvassa vain laadukkaimmat ja aidosti merkitykselliset sisällöt menestyvät. Sisältömarkkinoinnin suosio ei varsinaisesti ole mikään ihme, sillä se on erittäin kustannustehokas markkinointimuoto ja auttaa rakentamaan tehokkaasti haluttuja mielikuvia unelma-asiakkaidesi mielissä. Ongelmalliseksi sisältömarkkinoinnin tekee se, että sitä tekevät kaikki.

Miten erottautua massasta, kun kuka tahansa voi tuottaa blogi- tai vaikkapa videomuotoista sisältöä helposti jopa omalla kännykällään?

PELKKIÄ KAUNIITA KUVIA?

On helppoa ajatella, että sisältömarkkinoinnissa on kyse vain hienoista valokuvista tai somepostausten tykkäysmääristä. Pelkkä sisällöntuotanto itsessään tai seuraajamäärien kasvattaminen ei kuitenkaan ole sisältömarkkinointia, vaan oikein tehtynä sisältömarkkinointi on suunnitelmallista, strategista ja tavoitteellista toimintaa, joka tuo tuloksia.

Mitä tämä sitten vaatii? Luova johtajamme Mikko Kalliola kertoi uuden brändimme julkistustilaisuudessa, että tämän päivän markkinoinnissa ainut toimiva keino on vielä muutama vuosi sitten markkinoijien parissa kirosananakin pidetty rehellisyys. Sisältöjen avoimuudesta ja kiinnostavuudesta ei voikaan tinkiä yhtään. Kerran sisältöjesi pariin eksynyt asiakkaasi ei koskaan palaa takaisin, jos hän matkan varrella pettyy tai pahimmassa tapauksessa kokee tulleensa huijatuksi.

Sisältömarkkinointi
Sisältömarkkinointi on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka kytkeytyy yrityksesi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

TAVOITTEET EDELLÄ

Laadukas, kiinnostava ja aidosti asiakkaallesi lisäarvoa tuottava sisältö on markkinoinnin ydin ja tuloksellisen sisältömarkkinoinnin edellytys. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen tunnettuuden kasvattaminen sekä myynnin kustannusten alentaminen pitkällä tähtäimellä. Sisältömarkkinoinnin tulee kuitenkin aina kytkeytyä tiukasti yrityksesi liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Sisältömarkkinointia kannattaa ajatella pitkän aikavälin systemaattisena toimintana, jolla ei tavoitella lyhyessä ajassa samanlaisia tuloksia, kuin vaikkapa taktisilla kampanjoilla. Onnistuessaan sisältömarkkinointi tuo kuitenkin joka kuukausi verkkosivuillesi enemmän kiinnostuneita ihmisiä ja tuottaa myynnille laadukkaita liidejä, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan.

OIKEAA SISÄLTÖÄ OIKEAAN AIKAAN

Sisältömarkkinoinnin tavoitteiden saavuttamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää tunnistaa yrityksesi kohdeasiakas sekä hänen ostopolkunsa. Koukuttavan aiheen ja oikean sisältöformaatin valintaan vaikuttaa muun muassa se, missä vaiheessa ostopolkua unelma-asiakkaasi on sekä se, minkälaista sisältöä ja missä kanavissa hän on tottunut niitä kuluttamaan.

Ihannetilanteessa jokainen verkkosivuillesi päätyvä henkilö olisi tietysti valmis ostamaan saman tien, mutta monesti tavoiteltavalla kohdeasiakkaalla ei ole vielä edes tietoa kyseisen palvelun tai tuotteen olemassaolosta - saati siitä, että hänellä on sille tarvetta. Koska kohdeasiakkailla on erilaisia tarpeita riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua he ovat, on tärkeää luoda sopivia sisältöjä jokaiseen polun vaiheeseen. Digitaalisin keinoin asiakasta voidaan myös tukea ja kuljettaa häntä eteenpäin ostopolulla.

Laadukas sisältö on markkinoinnin ydin
Tiedätkö, millaista sisältöä unelma-asiakkaasi tarvitsee ostopolkunsa eri vaiheissa?

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Laadukkaan sisältömarkkinoinnin tarve on kasvanut useissa yrityksissä, mutta suhteellisen harvalta löytyy omasta takaa mahdollisuuksia tai resursseja tämän systemaattiseen tekemiseen ja kehittämiseen. Tähän tarpeeseen vastaa Aava & Bangin digi- ja sisältömarkkinoinnin tiimi, jonka käsissä syntyvät ketterästi kuukausipalveluna niin digimarkkinointikampanjat, tekstisisällöt kuin valokuvat ja videotkin aina isoista tuotannoista kevyisiin somevideoihin. Me autamme sinua suunnittelemaan ja tuottamaan laadukasta, kiinnostavaa ja aidosti asiakastasi palvelevaa sisältöä monikanavaisesti.